อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก

 

อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากแรงดันสูงชั่วขณะ หรือ อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า TVSS Power Strip (Power Line and Signal Surge Protector)

 

คือ อุปกรณ์ช่วยลดระดับแรงดันไฟฟ้าของระบบไฟฟ้าที่มีระดับพลังงานปานกลาง เพื่อป้องกันแรงดันไฟกระชากสูงชั่วขณะที่เข้ามาทางระบบไฟฟ้าภายในอาคาร หรือเฉพาะจุดภายในอาคารหรือบ้านพักอาศัย พร้อมกับการป้องกันแรงดันไฟกระชากสูงชั่วขณะที่เหนี่ยวนำเข้าสู่สายข้อมูล และสายสัญญาณต่างๆ เช่น สาย ADSL

 

Visitors: 25,823